پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

سؤال بزرگ: آیا دولت فدرال کمکهای اضطراری را تمدید می کند؟

کمکهای اضطراری دولت کانادا به افراد خاتمه یافته و کمک به بیزنسها نیز این هفته به آخر می رسد اما صاحبان بیزنسهای کوچک و اقتصاددانان مستقل خواهان تمدید این کمکها هستند

بسیاری از بیزنسهای کوچک کانادایی فقط با استفاده از این کمکها توانسته اند خود را سرپا نگه دارند و قطع این کمکها بعضی از بیزنسها را با خطر تعطیلی دائم رو به رو کرده.

تمدید کمکها تصمیم مهمی است که دولت فدرال باید سریعاً موضع خود را مشخص کند. به موجب اطلاعات و آمار دولت فدرال تقریباً نیمی از تولید ناخالص ملی کانادا توسط بیزنسهای کوچک و متوسط ایجاد می شود.

کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا در آخرین کنفرانس رسانه ای خود به سؤالات مربوط به این کمکها پاسخ نداده است.

یکی از کمکهای دولت به بیزنسها، سوبسید دستمزد کارکنان CEWS بود که از چند ماه پیش درصد آن هر ماه کاهش یافت و در ۲۳ اکتبر به طور کامل به آخر می رسد.

فریلند گفته که دولت جاستین ترودو از دو بخش گردشگری و برگزاری برنامه ها حمایت خواهد کرد ولی جزئیات این حمایت را آشکار نکرده. او گفته که مشغول مطالعه هستند و فقط به طور اجمال گفته که دولت از بیزنسهای کانادایی حمایت خواهد کرد.

در نظرسنجی اسکوشیا بانک کانادا مالکان ۵۱ درصد بیزنسهای کوچک گفته اند که برای سال آینده نیز به کمکهای اضطراری نیاز دارند.

بعضی از کارشناسان معتقدند که اگر در زمستان امسال موج دیگری از کرونا ایجاد شود، بسیاری از بیزنسهای کوچک برای همیشه بسته خواهند شد، مگر آنکه دولت به کمکهای اضطراری به آنها ادامه دهد.

نکته اینجاست که همه قبول دارند که دولت کانادا سخاوتمندانه به شهروندان و بیزنسها کمک کرده ولی قطع ناگهانی و کامل این کمکها می تواند منافع ناشی از کمکهای قبلی را زائل کند، زیرا تعطیلی بیزنسها به معنای کاهش درآمد خانواده های این بیزنسهاست که به نفع  بازار نیست.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156931بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19