پربازدید

ویدیو

کووید-19

زیبا و خوش تصویر شدن اینروزها درد سر است … و نیاز

پندمیک کرونا باعث شده بعضی از ما چند بار در هر ساعت به آیینه نگاه کنیم.

پندمیک بسیاری از مردم را به کار از خانه سوق داده، و تکنولوژی هم راه را کوتاهتر کرده و  نیاز به کنفرانسهای ویدیویی معروف به ”زوم“ هم همه را به آیینه محتاجتر.

بعضی از ما چند بار در هر روز مقابل لنزها  ظاهر می شویم تا قبل از هر  حضور ـ و شاید هم در طول کنفرانس ویدیویی ـ از آراستگی خود مطمئن شویم.

نیاز به حضور در کنفرانسهای ”زوم“ موجب «جوانی»  بعضی ها شده. فقط در سه ماه اول شروع پندمیک در سال گذشته تعداد استفاده کنندگان از ”زوم“ از 10 میلیون نفر به بالای 300 میلیون نفر رسید.

سر جراحان پلاستیک شلوغ شده

این نیاز سبب شده  مراجعه به پزشکان پوست و جراحان پلاستیک بسیار بیشتر شود. این متخصصان شاهد  فوجی از مشتریان جدید هستند که خواهان زیبا شدن  هستند ؛ به قول معروف می گویند:”بکُش اما خوشگلم کن“ تا مقابل دوربین ”زوم“ خوش بدرخشم“ .

موسسه نظرسنجی Abacus Data نتیجه نظرسنجیها و پژوهشهای تازه اش  را درباره  روشهای ارایش و زیباسازی کانادایی ها در این روزها که سالنهای آرایش و زیبایی تعطیل هستند  در چند مقاله خلاصه کرده که گوشه هایی از آن به قرار زیر است:

  • 18 درصد کانادایی ها (6.8 میلیون نفر) در طول ایام پندمیک به مطالعه و پژوهش درباره روشهای زیباسازی پرداخته و به فکر زیباسازی خود افتاده اند، حال آنکه قبل از پندمیک به آن فکر نمی کردند.
  • 20 درصد کانادایی ها می خواهند به محض پایان یافتن پندمیک عمل زیباسازی انجام دهند تا خود را زیباتر کنند.
  • 40 درصد کانادایی ها در طول دوران پندمک موهای خود را در خانه کوتاه می کنند.
  • 18 درصد موی خود را در خانه رنگ می کنند.
  • 16 درصد پدیکور و مانیکور را در خانه انجام می دهند.
  • 7 درصد کار واکس بدن یا صورتشان را در خانه انجام می دهند.
  • 15 درصد کارهای فیشیالشان را در خانه انجام می دهند.

نمودار انجام کارهای آرایش و زیبایی شخصی در خانه

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144924بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19