زن کبکی شوهرش را با قلاده بیرون برد تا او را سگ جا بزند

امان از زمانی که بشر بخواهد خواسته خود را به هر قیمت که شده عملی کند. از این “قیمت” باید ترسید. اتفاقی که در کبک افتاد گواه این مطلب است. به گزارش رسانه های مونتریال، زوجی در کبک 3000 دلار جریمه شدند زیرا زن به گردن شوهر قلاده بسته و او را که به صورت … ادامه خواندن زن کبکی شوهرش را با قلاده بیرون برد تا او را سگ جا بزند