پربازدید

ویدیو

کووید-19

زن مهاجر فیلیپینی هم کشته شده و هم سوزانده شده

دو پسر 15 و 21 ساله متهم به قتل عمد زن 49 ساله شدند.

جنازه سوخته این زن در پارکی در شهر برنابی در بریتیش کلمبیا پیدا شد. پلیس این دو جوان را دستگیر و متهم به قتل عمد وهمینطور رفتار غیر انسانی با جسد کرده.

مقتول که 49 ساله بود  تازه از فیلیپین به کانادا مهاجرت کرده بود و ”ما سیسیلیا لورتو“ نام داشت.

به گفته بازپرسان پلیس  متهمین و مقتول همدیگر را می شناختند و قتل با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته.

به اعتقاد پلیس سیسیلیا در 17 مارچ در خانه جدیدش در وست مینستر به قتل رسیده و روز بعد جنازه سوخته اش در پارک پیدا شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142357بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19