پربازدید

ویدیو

کووید-19

زنی که زن غریبه ای را در دان تاون تورنتو کشت، از نظر جنایی غیرمسئول شناخته شد

زنی که سه سال پیش در دان تاون تورنتو با چاقو موجب مرگ زن کاملا غریبه ای شده بود، روز سه شنبه 6 نوامبر از سوی قاضی فاقد مسئولیت جنایی not criminally responsible شناخته شد.

این زن روهینی بیسه سار  Rohinie Bisesar نام دارد. وی در دسامبر 2015 در فروشگاه شاپرز دراگ مارت در ناحیه مالی تورنتو با وارد آوردن چاقو بر سینه زن 28 ساله ای به نام روزماری جونور موجب مرگ وی شد. زن ضارب هیچ گونه آشنایی با مقتول نداشت.

قاضی جان مک ماهون صبح سه شنبه 6  نوامبر در دادگاه روهینی بیسه سار را از نظر جنایی غیرمسئول شناخت.

به گزارش کندین پرس هم دادستان و هم وکیل مدافع گفته بودند که ضارب نباید از نظر جنایی مسئول شناخته شود.

روانپزشک پزشک قانونی در جریان محاکمه یک روزه، به عنوان تنها شاهد در دادگاه، چنین نتیجه گرفت که روهینی بیسه سار در لحظه حمله، به علت بیماری اسکیزوفرینا، در اوج اختلال روانی قرار داشته.

این روانپزشک به همراه یک روانپزشک دیگر قبلا چنین ارزیابی کرده بودند که روهینی بیسه سار مبتلا به اختلالات روانی و توهمات جدی بوده که به شکل صدایی بروز می کرده که به او فرمان  آسیب زدن به دیگران را می داده.

 

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52573



بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19