پربازید

ویدیو

کووید-19

زنی که در حمله اتومبیل ون در خیابان یانگ فلج شده بود درگذشت

یکی از مجروحان حمله با اتومبیل ون به عابران پیاده خیابان یانگ که در اپریل ۲۰۱۸ به وقوع پیوست سرانجام درگذشت.

در ۲۳ اپریل ۲۰۱۸ فردی به نام الک میناسیان Alek Minassian با اتومبیل ون به عابران بیگناه در پیاده روی خیابان یانگ در منطقه نورت یورک حمله کرد که در نتیجه آن یازده نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. یکی از مجروحان این حمله زنی بود به نام امارش تسفاماریام Amaresh Tesfamariam  که از ناحیه گردن به پائین کاملاً فلج شد. او که در زمان حمله ۶۲ ساله بود و از آن زمان تاکنون در بیمارستان بستری بود. وی عاقبت در ۲۸ اکتبر به علت این آسیب درگذشت.

از این حمله به عنوان مرگبارترین حمله با اتومبیل در تاریخ کانادا یاد می شود.

این حمله در پیاده روی خیابان یانگ در نزدیکی تقاطع خیابانهای یانگ و فینچ صورت گرفت.

الک میناسیان در زمان حمله ۲۸ ساله و ساکن ریچموندهیل بود.

از مجموع ۱۱ قربانی این حمله ۹ نفر زن بودند. قربانیان ۲۲ تا ۹۴ ساله بودند. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19