پربازدید

ویدیو

کووید-19

زنی که خود را مالک خانه جا زد و برای آن وام مسکن گرفت

پلیس تورنتو در جستجوی زنی است که خود را صاحب یک ملک جا زده و توانسته برای آن مورگیج بگیرد.

پلیس طی گزارشی این شیادی را چنین شرح داده است:

ـ در ماه می گذشته مالک یک خانه اسنادی را از یک وکیل دریافت می کند. این اسناد در رابطه با وام مسکنی است که برای خانه او درخواست شده.
ـ این مالک با وکیل مذکور تماس گرفته و به او اطلاع می دهد که هرگز برای خانه اش درخواست وام مسکن نداده.
ـ اما در این مقطع کار از کار گذشته و  پروسه وام مسکن جلو رفته و به حساب زنی واریز شده.
ـ این زن با استفاده از مدارک جعلی خود را مالک خانه مذکور جا زده بوده.
ـ کارآگاهان پلیس این هفته با انتشار عکسی از متهم، از عموم مردم برای پیدا کردن او کمک خواسته اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153482بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19