پربازدید

ویدیو

کووید-19

زنی که به خاطر نگرفتن دستگیره پله برقی جریمه شده بود ۲۰ هزار دلار غرامت دریافت کرد

نگرفتن دستگیره ایمنی پله برقی نباید سبب جریمه شود.

قاضی دادگاه عالی کانادا گفت یک افسر پلیس منطقی، کسی را به خاطر نگرفتن دستگیره پله برقی جریمه نمی کند.

ماجرا از این قرار است که پلیس در ساب وی مونترال خانمی را ۱۰۰ دلار به خاطر نگرفتن دستگیره پله برقی و ۳۲۰ دلار به خاطر ممانعت در بازرسی، جریمه کرده بود. این اتفاق در سال ۲۰۰۹ روی داده بود.

سرانجام این هفته، قاضی دادگاه عالی حکم به پرداخت بیست هزار دلار خسارت به این خانم داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107342بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19