پربازدید

ویدیو

کووید-19

زندگی کی به حالت نرمال باز می گردد؟

سال 2021 را کانادایی ها چه طور می بینند ؟ سخت تر یا اسانتر از 2020؟

اجازه دهید از خودشان بپرسیم: جدیدترین نظرسنجی موسسه Angus Reid نشان می دهد که فقط 21 درصد کانادایی ها سال 2021 را سالی “خوب” یا “عالی” پیش بینی می کنند.

تعداد کسانی که معتقدند زندگی در سال 2021 به حالت نرمال (شبیه به ایام قبل از کووید) برمی گردد کمتر شده.

سال ۲۰۲۰ چگونه بود ؟

 • 63 درصد کانادایی ها سال 2020 را سال سختی توصیف کرده اند.
 • 14 درصد سال 2020 را بدترین سال زندگی خود دانسته اند.
 • فقط هفت درصد \ سال 2020 را “سالی خوب” توصیف کرده اند.
سال 2020 چگونه بود؟
سال ۲۰۲۱ چگونه خواهد بود ؟
زندگی به حالت نرمال باز می گردد؟

کی زندگی کی به حالت نرمال باز خواهد گشت؟

 • 32 درصد معتقدند که زندگی تا انسوی 2021 به حالت نرمال باز نخواهد گشت.
 • 29 درصد معتقدند که زندگی در سال 2021 به حالت نرمال باز خواهد گشت.
 • 21 درصد معتقدند که زندگی هرگز به حالت قبل از کووید باز نخواهد گشت.
 • 11 درصد معتقدند که زندگی در پائیز 2021 به حالت نرمال باز می گردد.

سال 2021

 • فقط چهار درصد کانادایی ها انتظار دارند که سال 2021 سال خیلی خوبی Great برای آنها باشد.
 • 17 درصد انتظارشان این است که 2021 سال خوبی good  باشد.
 • 46 درصد 2021 را سال سختی پیش بینی می کنند.
 • 5 درصد نیز 2021 را سال بسیار سختی  terrible پیش بینی می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139337بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19