پربازدید

ویدیو

کووید-19

زندانی اونتاریو اوپیوید توزیع کرد و موجب مرگ زندانی دیگر شد

یکی از محبوسین زندانی در غرب اونتاریو متهم به غفلت کریمینال منجر به مرگ، و قاچاق مواد مخدر به داخل زندان شد.

پلیس منطقه هالتون می گوید شش نفر از زندانیان ندامتگاه میلتون – در غرب تورنتو –  در تاریخ ۷ می امسال دچار مسمومیت ناشی از مصرف زیاد مواد مخدر فنتانیل و کارفنتانیل شدند. در نتیجه این اُور دوز یکی از آنها جانش را از دست می دهد، و پنج نفر دیگر در بیمارستان بهبود پیدا می کنند.

اینک پلیس یکی از زندانیان به نام مایکل فورنیه ۳۰ ساله از کمبریج را به اتهام غفلت کریمینال منجر به کشته شدن آن زندانی و قاچاق مواد مخدر به داخل زندان، متهم شناخته و خواستار محاکمه وی شده است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105821بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19