پربازید

ویدیو

کووید-19

زمان طولانی انتظار در انتاریو

ـ زمان طولانی انتظار برای درمان بیماریهای سخت

اکثر ما مهاجرین بدلیل عدم آشنایی کافی با بوروکراسی در سیستمهای اداری و بخصوص در سیستم درمانی کانادا، بخصوص در استان انتاریو که زندگی می کنیم، هر روز بیشتر و بیشتر از روند ملاقات با دکتر متخصص، انجام آزمایشات لازم، دریافت نتیجه و شروع معالجه قطعی دچار ناامیدی و نگرانی می شویم.

گزارشان و آمارهای مربوطه که رسما از طرف موسسات پزشکـی و مراکز تحقیقاتی منتشر می شوند (براحتی می توان آنها را از طریق اینترنت دریافت) حاکی از این حقیقت تاسف آور می باشند که علی رغم اینکه به ظاهر دولت هر روز تلاش در اختصاص دادن بودجه بیشتری برای خدمات پزشکی دارد (که اخیرا به دلیل کاهش و کمبود با اعتراض پزشکان متخصص روبرو شده)، در بسیاری از موارد گزارشات و نتایج رضایتبخش نیستند.

با مطالعه و بررسی مقالات زیر:

ـ بیماران سرطانی و انجام بی دلیل شیمی درمانی، بدلیل افزایش تعداد بیماران در حال انتظار عمل های پیوند.

ـ بیماران نادیده گرفته شده در صف انتظار برای جراحی ( نقل از Healthy Debate) 

ـ زمان طولانی انتظار و سفر بیماران به کشورهای دیگر ( نقل از Calgary Herald) 

ـ زمان انتظار برای درمان طولانی تر می شود ( به نقل از CTV News) 

ـ زمان انتظار درمان در انتاریو (به نقل از Ministry of Health) 

و ده ها مقاله معتبر و مستند دیگر که قابل دسترسی همگان هستند.

ضمنا گزارشات بسیاری از طریق مرکز تحقیقات فریزر (Fraser Institude) در باره مواد ذکر شده انجام گرفته و می گیرد و به اطلاع عموم گذاشته می شود.

در مقاله جالبی که بطور مستند درباره

Health care cost تهیه کرده ذکر می کند که یک خانواده 4 نفره 11.494 دلار از طریق مالیات به سیستم درمان عمومی خواهد پرداخت. در نتیجه سیستم درمانی بر خلاف تصور ما اصلا رایگان نیست و بودجه آن از طریق مالیات ها تأمین می شود.

به همین دلیل توقع ایجاد می شود که باید حتما سرویس مناسب دریافت شود ولی متاسفانه زمانهای طولانی انتظار بیماران که در بسیاری از موارد موجب فوت آنها می شود ،همچنان جزوپر سشهای بی پاسخ باقی مانده.

چه چاره ای می توان اندیشید!

دلیل اصلی و عمده طرح بوجود آمدن بیمه بیماریهای سخت

Critical Illness Insurance داشتن امکانات و حق انتخاب و تصمیم گیری برای افرادی است که این بیمه را دارا می باشند. چرا که مبلغ کلی بیمه به محض محرز شدن بیماری به بیمه شونده پرداخت می شود تا بتواند به دلخواه از آن استفاده کند. می تواند تصمیم بگیرد:

ـ منتظر سیستم پزشکی کانادا بماند و در عین حـال قـادر باشـد از پـس هزینه هـای زندگی در آید.

ـ منتظر سیستم پزشکی کانادا نماند و تصمیم به سفر و معالجه در کشور ثالثی را بگیرد از امکانات پزشکی آن در اسرع وقت استفاده نماید.

ـ از امکانات رایگان بیمه برای مشاوره و تشخیص حتی از پزشکان خارج از کانادا استفاده نماید.

ـ اگر شانس یاری کند و شخص بیمه شده تا 75 سالگی سالم بماند بتواند تمامی حق بیمه های پرداختی اش را از شرکت بیمه دریافت کند.

ـ پس واقعا تأمل و عدم تصمیم گیری ما در مورد داشتن این بیمه مهم که به همه و درهرسنی بطور جدی توصیه می شود، چیست؟؟؟!!!…

مهندس فرحنازجاهد

Member of Million Dollars

Round Table -MDRT 

کارشناس ارشد بیمه، مشاور در سرمایه گذاری های تضمینیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19