پربازدید

ویدیوکووید-19

زمان انتظار در بیمارستانهای انتاریو تغییر نکرده

آمارهای جدید نشان می دهد زمان انتظار بیماران برای انجام عمل لگن خاصره یا زانو hip or knee replacement or repair در بیمارستانهای انتاریو نسبت به 5 سال پیش تقریبن فرقی نکرده (بیماران در همان مدت زمانی که از اول به آنها گفته می شود تحت عمل قرار می گیرند.) در مورد اشعه درمانی برای سرطانها مدت انتظار کمتر شده، اما برای عمل آب مروارید Cataract مدت زمان انتظار بیشتر شده.

زمان انتظار اعلام شده در سال گذشته 112 روز بوده اما 30 درصد از کسانی که به عمل آب مروارید نیاز داشته اند بیشتر از 112 روز منتظر مانده اند.

منبع: The Canadian Institute for Health

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19