پربازدید

ویدیو

کووید-19

زمانبندی جدید حضور در فرودگاه پیرسون تورنتو برای مسافران پرواز های بین المللی

شرکت هواپیمایی ایر کانادا زمانبندی حضور مسافران در فرودگاه را برای پروازهای عازم آمریکا و کشورهای دیگر تغییر داد

ایر کانادا Air Canada گفت مسافران این پروازها، به جای ۶۰ دقیقه باید ۹۰ دقیقه قبل از پرواز، بار و چمدانهایشان را تحویل داده باشند.

این مقررات از ۱۳ اکتبر به اجرا گذاشته شده. هدف این است که از فشردگی صفها و ازدحام در قسمت سکیوریتی و گمرکات کاسته شود.

دو تغییر اصلی عبارتند از:

ـ مسافران پروازهایی که از تورنتو عازم آمریکا و دیگر نقاط جهان هستند، باید بار و چمدان خود را تا ۹۰ دقیقه مانده به پرواز تحویل دهند. قبلاً این فرصت ۶۰ دقیقه قبل از پرواز بود.

ـ برای مسافرانی که قبل از ساعت ۱۲ شب از فرودگاه پیرسون به مقصد آمریکا سفر می کنند، سیستم جدیدی جهت سکیوریتی و گمرکات به اجرا در آمده که این پروسه را روانتر می کند. این مسافران بعد از تحویل بار و چمدان، با توجه به تابلوهای راهنما، به سمت صف مخصوص گمرکات و سکیوریتی پرواز خودشان هدایت می شوند.

ایر کانادا تأکید کرده که مسافران با کمک این تابلوها صف مخصوص سکیوریتی و گمرکات پرواز خودشان را پیدا کنند.

توئیت ایر کانادا
زمان حضور در فرودگاه

به مسافران توصیه شده که برای پروازهای عازم آمریکا حداقل دو ساعت قبل از پرواز و برای پروازهای بین المللی حداقل سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند.

برای پروازهای داخلی

زمانبندی حضور مسافران برای پرواز داخلی تغییر نکرده و توصیه این است که ۹۰ دقیقه قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند ولی تا ۴۵ دقیقه مانده به پرواز می توانند بار و چمدانهایشان را تحویل دهند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156696بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19