پربازدید

ویدیو

کووید-19

زمانبندی احتمالی واکسیناسیون گروههای سنی هفتاد به بالا در انتاریو

به سرعت مارچ فرا می رسد و شهروندان هشتاد سال به بالای ساکن انتاریو منتظر باشند که واکسیناسیون گروه سنی آنها از هفته سوم مارچ آغاز شود.

مدیر واکسیناسیون عمومی انتاریو تعیین روز دقیق شروع واکسیناسیون را منوط به موجودی واکسن کرد.

همانطور که قبلا در سلام تورنتو آنلاین به آگاهی رسید، یک سیستم آنلاین برای ثبت نام و تعیین نوبت در دست تهیه است که از 15 مارچ شروع به کار می کند.

هفتاد ساله ها پس چی؟

قرار بر این است که بعد از شروع واکسیناسیون بالای هشتاد ساله ها، واکسیناسیون بالای هفتاد و پنج ساله ها از پانزده اپریل و آنگاه واکسیناسیون بالای هفتاد ساله ها از اول ماه می آغاز  شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140593بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19