پربازدید

ویدیو

کووید-19

زد و خورد بین تظاهرکنندگان و پلیس در مونتریال

در اعتراض به بیرحمی پلیس آمریکا که مستقیم مقابل چشم مردم جهان به نمایش گذاشته شد، صدها هزار نفر در شهرهای مختلف جهان از جمله در تورنتو، مونتریال، لندن انگلستان، برلین و دانمارک به خیابانها آمدند.

در مونتریال، راهپیمایی مردم از دان تاون در بعدازظهر یکشنبه شروع شد و با آرامش به پیش می رفت که سه ساعت بعد از شروع، پلیس اعلام کرد راهپیمایی غیرقانونی است. در این هنگام گفته می شود اشیائی به سمت پلیس پرتاب شده و در مقابل، پلیس اسپری فلفل و گاز اشک آور زده است.

بعد از آنکه راهپیمایی به شکل رسمی پایان داده می شود، پنجره‌ها شکسته شده و آتش‌هایی برپا می شود. و به صورت درگیریهای پراکنده بین گروههایی از تظاهرکنندگان و پلیس ادامه می یابد.

تظاهرکنندگان برای این گرد آمده بودند که به خشونت‌های نژادپرستانه و معاف ماندن پلیس از هرگونه مجازات، چه در ایالات متحده و چه در خانه، مونتریال، اعتراض کنند. در تظاهرات مونتریال، یازده نفر دستگیر شدند و دهها فروشگاه خسارت دید.

تورنتو

مردم در تورنتو در روز شنبه به خیابان آمدند. کثرت جمعیت در سالهای اخیر کم سابقه بود. معترضان  مقابل Christie Pitts Park در دان تاون گرد آمدند و سپس به شکل منظم به سمت مجلس قانونگذاری انتاریو در کوئینز پارک، پیش رفتند. تظاهرات چند هزار نفری تورنتو که با رعایت فاصله فیزیکی انجام گرفت و اغلب مردم ماسک زده بودند، با آرامش به پایان رسید.

ویدیو ـ تظاهرات هزاران نفر در دان تاون تورنتو در اعتراض به تبعیض نژادی علیه سیاهان و بومیان؛ دختر 29 ساله چرا از طبقه 24 ساختمانی در تورنتو پایین افتاد؟

ونکوور

در ونکوور روز یکشنبه هزاران تن مقابل گالری هنر ونکوور گرد آمدند و با علائم و بنرها و شعارهای محکم، از کارزار Black Lives Matter و جورج فلوید حمایت کردند.

بیشتر بخوانید:

ویدیو – مینیاپولیس در آتش؛ تظاهرات سیاهپوستان در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید به سراسر آمریکا سرایت کردبیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19