پربازید

ویدیو

کووید-19

زدن ماسک به هنگام رای دادن اجباری است

در استانهایی که زدن ماسک در فضاهای بسته اجباری است، رای دهندگان بدون ماسک اجازه ورود به محل صندوق اخذ رای را نخواهند داشت.

حتی در بعضی از استانها و قلمروهایی که زدن ماسک در فضای بسته اجباری نیست، ممکن است از رای دهندگان خواسته شود که ماسک بزنند. در حال حاضر زدن ماسک در فضاهای بسته در استانها و قلمروهای زیر اجباری نیست:

ـ ساسکاچوان
ـ نیوبرانزویک
ـ نوا اسکوشیا
ـ پرنس ادوارد آیلند
ـ نیوفاندلند و لابرادور
ـ یوکان
ـ نوناووت

اما در همین استانها و قلمروها نیز ممکن است در چارچوب قرار داد ستاد انتخابات کانادا با مالکان محلهای اخذ رای، زدن ماسک اجباری باشد.

در بقیه استانها از رای دهندگان خواسته شده که اگر نمی خواهند ماسک بزنند از طریق پست رای دهند. متقاضیان تا ساعت ۶ بعدازظهر سه شنبه ۱۴ سپتامبر می توانند برای رای دادن با پست درخواست بدهند.

از کسانیکه به دلایل پزشکی نمی توانند ماسک بزنند نیز درخواست شده از طریق پست رای بدهند ولی این افراد اگر به محل اخذ رای بروند، پس زده نخواهند شد (البته به جز در استان آلبرتا و مدارس آن که نشان دادن گواهی واکسن اجباری است).

ستاد انتخابات کانادا Elections Canada گفت زدن ماسک برای همه کارکنان ایستگاههای اخذ رای، کاندیداها و نمایندگان کاندیداها اجباری است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19