پربازدید

ویدیو

کووید-19

ریسک سرریز شدن آبهای آلوده به رادیو اکتیو در فلوریدا

در شهر پالمه تو Palmetto در نزدیکی تامپا بی در ایالت فلوریدای آمریکا، ماموران امداد به سرعت مشغول خالی کردن میلیونها لیتر فاضلاب از حوضچه ای در یک مجتمع قدیمی فسفات هستند.

مهندسان سعی دارند با تخلیه آب، مانع از شکستن دیواره این حوضچه شوند.

در این میان نگرانیهایی در مورد ابهای آلوده به رادیو اکتیو در حوضچه دیگری در آن نزدیکی وجود دارد. به گزارش کندین پرس، نگرانی به خاطر این است که اگر دیوار حوضچه فاضلاب فرو بریزد، و جریان سیلاب به حوضچه دیگری که پر از آب رادیو اکتیو است صدمه بزند  آب های آلوده به رادیو اکتیو در مناطق اطراف  جاری شود.

به گفته ران دیسانتیس فرماندار  فلوریدا  امدادگران با جدیت مشغول کارند تا از وقوع ” فاجعه سیل“ پیشگیری کنند. فرماندار در کنفرانس خبری گفت حدود 340 میلیون گالن آب در حوضچه مجتمع فسفات وجود دارد .مسئولان این منطقه بخشهایی از بزرگراه شماره 41 را بسته و ساکنان 316 خانه را تخلیه کردند.

خبرهای جدیدتر حاکی از آن است که ماموران به سرعت در حال تخلیه آبهای حوضچه هستند و امیدواری نسبت به کنترل وضعیت بیشتر شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19