پربازدید

ویدیو

کووید-19

ریسک بالای بازار مسکن کانادا

سازمان مورگیج و مسکن کانادا برای اولین بار ریسک بازار مسکن کانادا را بسیار بالا اعلام کرد و درجه آسیب پذیری بازار مسکن تورنتو را از متوسط به زیاد افزایش داد.

اینک آسیب پذیری بعضی از بازارهای مسکن نظیر تورنتو، اتاوا، مونترال و هالیفاکس بیش از هر زمان است. تاکنون آسیب پذیری این بازارها در حد متوسط بود.

سازمان مورگیج و مسکن کانادا CMHC که یک نهاد دولتی است گفت شتاب در افزایش قیمتها و قیمت گذاری بیشتر از ارزش واقعی سبب آسیب پذیری زیاد بازار مسکن کانادا شده.

این نهاد روز سه شنبه میزان آسیب پذیری بازارهای مسکن شهرهای کانادا را اعلام کرد. این نهاد درجه آسیب پذیری تورنتو و چند شهر دیگر را از متوسط به زیاد بالا برد.

با این حال مدیرعامل جدید این سازمان اخیرا شرایط مورگیج را آسانتر کرده.

شهرهای با آسیب پذیری زیاد

برابر این گزارش، میزان آسیب پذیری بازارهای مسکن در شهرهای زیر زیاد (high) اعلام شد:

ـ تورنتو، همیلتون، اتاوا، مونترال، مانکتون و هالیفاکس

شهرهای با آسیب پذیری متوسط

ویکتوریا، ادمونتون و کلگری

آسیب پذیری کم

ونکوور، ساسکاتون، رجاینا، وینیپگ و کبک سیتی

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156073بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19