پربازدید

ویدیو

کووید-19

رژه ساکنان مارکام در کانادا ـ دی امسال

مارکام امسال بزرگترین جشن کانادا ـ دی را برگزار می کند.

مارکام امسال به مناسبت یکصد و پنجاهمین سال تولد کانادا جشنهای مفصلی برگزار می کند که یکی از آنها جشن کانادا ـ دی در پارک Milne Dam Conservation Park است که انتظار می رود بیشتر از 25 هزار نفر در آن شرکت کنند.

در اول جولای یک رژه مردمی هم در مارکام انجام می شود به نام People`s Parade.

پارک تحت حفاظ «میلنه دم» 305 جریب وسعت دارد و از پارکهای جالب برای تماشای پرندگان، پیاده روی، پیک نیک و ماهیگیری است و آدرس آن به قرار زیر است.

8251McCowan Rd, Markham بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19