رونق بیسابقه بازار مسکن کانادا

در ادامه رکورد شکنی ها در بازار مسکن کانادا، ماه گذشته  شاهد شکسته شدن مجدد رکورد قیمت و رکورد تعداد فروش مسکن در کانادا بودیم. انجمن دست اندرکاران  مسکن کانادا  گفت فروش خانه {و آپارتمان } در ماه ژانویه رکورد  ماههای ژانویه را شکست و قیمت خانه ها نیز رکورد جدیدی به جا گذاشت.  انجمن … ادامه خواندن رونق بیسابقه بازار مسکن کانادا