پربازدید

ویدیو

کووید-19

رونق بیسابقه بازار مسکن کانادا

در ادامه رکورد شکنی ها در بازار مسکن کانادا، ماه گذشته  شاهد شکسته شدن مجدد رکورد قیمت و رکورد تعداد فروش مسکن در کانادا بودیم.

انجمن دست اندرکاران  مسکن کانادا  گفت فروش خانه {و آپارتمان } در ماه ژانویه رکورد  ماههای ژانویه را شکست و قیمت خانه ها نیز رکورد جدیدی به جا گذاشت.

 انجمن روز سه شنبه گفت تعداد خانه های فروخته شده در ژانویه امسال 35 درصد بیشتر از ژانویه سال گذشته بود.

متوسط قیمت واحدهای فروخته شده نیز در ماه ژانویه  2 درصد بیشتر از ماه دسامبر بود.

در داغی بازار مسکن همین بس که در ماه ژانویه نسبت  خانه های فروخته شده به خانه هایی که تازه برای فروش گذاشته شده  – New listings – به 90.7 درصد رسید که در تاریخ مسکن کانادا سابقه ندارد. بالاترین نسبت  قبلی 81.5 درصد بود که به 19 سال پیش مربوط است.

اینکه چرا در دوران پندمیک فلج کننده چنین رونقی در بازار مسکن کانادا مشاهده می شود نیاز به موشکافی کارشناسان خبره دارد.

قیمتها

متوسط قیمت واحدهای فروخته شده در سطح کانادا درماه ژانویه 621,525 دلار بودکه 22.8 درصد بیشتر از ژانویه سال قبل است. در ژانویه 2020 پندمیک کووید هنوز شروع نشده بود.

البته بالاترین قیمتها به دو کلانشهر ونکوور و تورنتو تعلق دارد که اگر این دو شهر را کنار بگذاریم، متوسط قیمت خانه های فروخته شده 492,000 هزار دلار بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139946بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19