پربازدید

ویدیو

کووید-19

روز ملی مبارزه با اسلام هراسی در کانادا : 29 ژانویه

چهارمین سالگرد کشتار مسلمانان در مسجد کبک سیتی فرا رسید.

در 29 ژانویه 2017 در جریان تیراندازی به مرکز فرهنگی – اسلامی کبک شش نفر کشته و پنج نفر مجروح شدند.

استیون گیلبات Steven Guilbeaut وزیر میراث فرهنگی کانادا 29 ژانویه  را روز ملی بزرگداشت قربانیان مسجد کبک سیتی و اقدام علیه اسلام هراسی اعلام کرد. وزیر میراث فرهنگی گفت کانادایی ها وظیفه دارند یاد قربانیان را گرامی دارند و با تبعیض مقابله کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19