پربازدید

ویدیو

کووید-19

رواج تکنولوژی شناسایی از طریق مشخصات چهره؛ نگرانی کارشناسان

استفاده از تکنولوژی شناسایی از طریق تشخیص چهره facial recognition technology در حال گسترش است. 

هم اکنون بعضی از سلفون ها به همین روش کار می کنند. فیسبوک هم اعلام کرده به زودی در کانادا و اروپا این تکنولوژی را به کار می گیرد. 

موسسه فروش بلیط Live Nation اعلام کرده که مشتریان می توانند به کمک این تکنولوژی بلیطشان را تهیه کنند و بدین ترتیب مجبور نباشند هنگام ورود به محل کنسرت یا نمایشگاه و غیره، بلیط نشان دهند. 

با این حال بسیاری از مردم هنوز در استفاده از این تکنولوژی تردید دارند. 

به گزارش کندین پرس، کارهای زیادی باید انجام شود تا مصرف کنندگان مطمئن شوند از اطلاعات مشخصات فیزیکی biometric data

آنها سوءاستفاده نخواهد شد. 

کارشناسان معتقدند روش شناسایی به کمک مشخصـات فیزیکـی بـه زودی همه جا باب می شود. 

گفته می شود بعضی از فرودگاه ها نیز در حال آزمایش چنین روشهایی هستند. 

پلیس منطقه South Wales در بریتانیا گفته از سال گذشته شروع به استفاده آزمایشی از روش شناسایی از طریق تشخیص چهره در مسابقات فینال جام UEFA کرده و نتایج آزمایش را «موفقیت آمیز» خوانده، ولی آمار پلیس نشان داده که استفاده از این روش به طور آزمایشی در مسابقات مذکور، 2470 نفر را مورد «تشخیص» قرار داده حال آنکه فقط تشخیص 173 نفر از آنها درست بوده که این نشانه 93 درصد تشخیص غلط است. 

کارشناسان نگران هستند که استفاده از این روش در شرایط کنونی موجب شود عده زیادی بدون دلیل دچار دردسر شوند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19