پربازید

ویدیو

کووید-19

رهبر سابق حزب کبه کوا در مقابل دو اتهام تعرض جنسی

اندره بویسکلر Andre Boisclair رهبر حزب بلاک کبه کوا بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ بود. جمعه ۱۶ اپریل روز تعیین تاریخ دادگاه بود. اندره بویسکلر خودش در دادگاه حاضر نبود ولی تاریخ شروع محاکمات او برای ۳۰ سپتامبر مشخص شد. او در ماه می سال گذشته متهم به تعرض جنسی با مشارکت شخص دیگر، و تعرض جنسی به کمک سلاح شد. او در جولای گذشته خود را بیگناه دانست.

محل وقوع اتهام مونتریال و تاریخ وقوع آن حوالی ژانویه ۲۰۱۴ بوده.

به گزارش کندین پرس بازپرس روز جمعه به قاضی دادگاه گفت که اندره بویسکلر در دادگاه مقدماتی ۳۰ سپتامبر شهادت خواهد داد و یک بیانیه ویدیویی نیز به دادگاه تقدیم خواهد کرد.

تعرض جنسی دوم

اندره بویسکلر اوایل امسال نیز با اتهام دیگری رو به رو شد که زمان وقوع آن به نوامبر ۲۰۱۵ باز می گردد و در آن شخص دیگری در میان بوده. عجیب اینکه پرونده این اتهام دوم نیز روز۳۰ سپتامبر روی میز قاضی قرار می گیرد.

اعلام اسامی قربانیان این دو تعرض به موجب دستور دادگاه ممنوع است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19