پربازدید

ویدیو

کووید-19

رنگ اتومبیل های پلیس تورنتو تغییر می کند

در هر چهار سوی اتومبیل های جدید کلمه «پلیس» نقش می بندد که به گفته مارک سندرز رئیس پلیس تورنتو هم در روز و هم در شب به خوبی دیده خواهند شد.

از همین ماه کار تعویض اتومبیل های سفید با نوشته های آبی پلیس تورنتو و جایگزینی آنها با اتومبیل های جدید خاکستری تیره با نوشته های براق آغاز می شود.

اتومبیل های قدیمی که از نوع فورد کراون ویکتوریا بوده اند به تدریج کنار گذاشته می شوند و اتومبیل های جدید از نوع Ford Interceptors خواهند بود.

رئیس پلیس تورنتو گفت این تغییر رنگ به موازات مدرنیزه کردن نیروی پلیس انجام می شود.

ناوگان پلیس تورنتو در حال حاضر از حدود 500 اتومبیل تشکیل می شود که معمولا هر کدام به طور متوسط برای 4/5 سال عمر کاری دارند.

حدود 80 دستگاه آنها امسال تعویض خواهند شد که جایگزین آنها همین اتومبیل های جدید که اشاره شد خواهند بود. حدود 5 سال طول می کشد تا همه اتومبیل های قدیمی به جدید تبدیل شوند و در طول این مدت ناوگان پلیس از هر دو رنگ قبلی و جدید خواهند بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19