پربازدید

ویدیو

کووید-19

امید به فروکش کردن موج کرونا در انتاریو بیشتر شد

انتاریو روز جمعه ۶۴ مرگ ناشی از کرونا گزارش کرد. اعلام این تعداد مرگ روزانه به علت کرونا در انتاریو از فوریه سال گذشته تاکنون سابقه نداشته. تعداد افراد بستری در بیمارستانها اما در مرز ۴۰۰۰ نفر ثابت مانده.

روز پنجشنبه ۷۵ مرگ جدید گزارش شد که البته تعدادی از آنها به گذشته مربوط می شد.

روز چهارشنبه ۶۰ مرگ گزارش شده بود.

روز جمعه ۵۹۰ نفر در بخشهای آی سی یو بستری بودند.

برخی از متخصصان پزشکی انتاریو به طور احتیاط آمیز امیدوارند که اوضاع کرونا در یکی دو هفته آینده بهتر شود.

وزیر بهداشت انتاریو نیز گفت که بارقه هایی از امید دیده می شود.

در ۲۴ ساعت منتهی به صبح جمعه نتیجه ۴۱۵۳۸ تست کرونا مشخص شد که پاسخ ۱۷.۷ درصد آنها مثبت بود.

به علت محدودیت تست گیری، مسئولان می گویند که تعداد واقعی مبتلایان جدید احتمالاً بسیار بیشتر است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19