پربازدید

ویدیوکووید-19

رفت و آمد در بزرگراههای انتاریو بهبود می یابد

دولت انتاریو تصمیم دارد تا به تاکسی ها و لیموزین های فرودگاه بدون مسافر اجازه استفاده از خطوط مخصوص اتومبیل های بیش از دو سرنشین (HOV) را بدهد.
تا کنون این خطوط توسط اتومبیل های اورژانس، ماشین های الکتریکی با پلاک سبز و اتومبیل های با بیش از دو سرنشین استفاده می شد.

این پروژه 3 ساله آزمایشی به رانندگان تاکسی ها کمک می کند تا زودتر مسافرانشان را برداشته و به مقصد برسانند.
بهبود شبکه ی حمل و نقل انتاریو یک قسمت از برنامه های دولت مک گینتی برای بهبود اوضاع اقتصادی است.

منبع: اتاق خبر

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19