پربازدید

ویدیو

کووید-19

رضایت از داگ فورد و جیسون کنی کمتر از بقیه است

اپریل به نیمه رسید ولی متاسفانه امید کانادایی ها به بهاری فارغ از پندمیک کووید نقش بر آب شده. همه امیدوار بودند بهار امسال آغازی بر پایان پندمیک کرونا باشد، اما اوج گیری موج سوم کووید در یکی  دو هفته اخیر در اغلب استانهای کشور، صفحه تازه ای گشوده. خوشبختانه ما ایرانیان از فرزانگانمان یاد گرفته ایم که :

در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

( حکیم نظامی گنجوی از پیشوایان داستانسرایی منظوم در ادبیات فارسی و سراینده منظومه بی همتای لیلی و مجنون- این پند را پدر مجنون به او می دهد.)

http://www.nosokhan.com/library/Topic/144D

***

به نظر می آید سرعت پخش گونه های جهش یافته جدید ویروس کرونا از برنامه واکسیناسیون عمومی کانادا پیشی گرفته. شبکه خبری سی بی سی کانادا روز پنجشنبه نوشت: ”با سرعت گرفتن موج سوم گونه های جدید در حال غلبه بر واکسیناسیون عمومی هستند.“

در آلبرتا، جیسون کنی نخست وزیر این استان گفت :”گونه های جدید در این استان پیروز شده اند.“

آیا محدودیتها و مقررات در منطقه مسکونی شما کافیست ؟

نظرسنجی جدید

نظرسنجی جدید انجام شده توسط موسسه Angus Reid حاکی است که بیست درصد شهروندان 18 تا 34 ساله”بسیار نگرانند“ که  بیمار شوند. از شروع پندمیک تا کنون چنین درصدی بی سابقه است.

در مجموع:

  • 48 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که محدودیتها و مقررات باید بیشتر و سخت تر شوند.
  • 24 درصد کانادایی ها معتقدند که میزان محدودیتها و مقررات در منطقه آنها مناسب و متوازن است.
  • دو سوم کانادایی ها می گویند نگران ابتلا به کووید هستند. این میزان نسبت به ماه مارچ 4 درصد افزایش یافته.
  • –          81 درصد کانادایی ها نگرانند که یکی از دوستان یا اقوامشان دچار بیماری کووید شوند.
  • –          43 درصد کانادایی ها معتقدند که جاستین ترودو نخست وزیر در مدیریت پندمیک کرونا خوب عمل کرده. در مقابل 52 درصد مدیریت او را ضعیف توصیف کرده اند.
چقدر نگران مبتلا شدن خودتان هستید؟
درصد کانادایی هایی که خیلی نگران ابتلای خودشان هستند

رضایت از نخست وزیران استانها و مسئولان بهداشت عمومی

-کانادایی ها از مسئولان بهداشت عمومی استانشان بیشتر راضی هستند تا  از نخست وزیر همان استان .

  • در انتاریو فقط 32 درصد از عملکرد داگ فورد نخست وزیر استان در کنترل پندمیک کرونا راضی هستند.
  • در آلبرتا میران رضایت مردم از جیسون کنی نخست وزیر استان بسیار پائین است (23 درصد).
  • بیشترین  رضایت از نخست وزیران استانی به استانهای آتلانتیک کانادا تعلق دارد.
درصد رضایت مردم از نخست وزیر و مسئول بهداشت عمومی استانشان

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143361بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19