پربازدید

ویدیوکووید-19

رایج ترین اسامی نوزادان دختر و پسر در انتاریو

نگاهی به اسامی انتخاب شده برای نوزادان در انتاریو آشکار می کند که در سال 2016، اولیویا (برای دختران) و بنجامین (برای پسران) بیشتر از هر نام دیگر برای نوزادان انتخاب شده اند.

قبل از این برای مدت پنج سال «لیام» محبوب ترین نام برای نوزادان پسر که در 2016 به مقام دوم نزول کرد. اما از سال 2008 تاکنون اولیویا درصدر جدول بوده است.

دولت انتاریو اسامی 5 اسم اول انتخاب شده برای دختران و پسران را به قرار زیر اعلام کرد:

:Top girls names are
Olivia
Emma
Charlotte
Ava
Sophia
:Top boys names are
Benjamin
Liam
Noah
Ethan
Lucas

پدر و مادرهای انتاریو تا 30 روز بعد از نام گذاری فرزندشان فرصت دارند تا تولد او را به ثبت برسانند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19