پربازدید

ویدیوکووید-19

رایج ترین اسامی برای نوزادان دختر و پسر در انتاریو و کانادا

تازه پدر و مادرهای انتاریو امسال هم برای نوزادانشان نام هایی را انتخاب کردند که در چند سال اخیر محبوب بوده اند.

امسال برای پنجمین سال متوالی اولیویا Olivia رایج ترین نامی بوده که تازه پدر و مادرها برای فرزندان جدیدشان انتخاب کرده اند.

بعد از اولیویا، به ترتیب نامهای اِما Emma، و لیام Liam در مکانهای دوم و سوم قراردارند.

در میان ده اسمی که بیش از اسم های دیگر انتخاب شده اند، بعد از اولیویا، اِما و لیام اسامی زیر به چشم می خورند:
بنجامین، نوآ، لوکاس، ایتان و ایو.

سرویس انتاریو ServiceOntario می گوید به تازگی استفاده از دو اسم شارلوت و هنری هم باب شده، و از نظر رشد، سریعترین رشد را در سال جاری داشته اند.

اما در سطح کانادا، رایج ترین اسامی برای نوزادان دختر و پسر به ترتیب عبارتند از سوفیا، و لیام.

در سطح کانادا 3 نامی که بیشتر از همه بر نوزادان گذاشته شده، عبارتند از:
سوفیا، اِما و اولیویا.

3 نام رایج تر برای نوزادان پسر نیز عبارت هستند از:
لیام، نوا، و لوکاس.

جالب اینکه در آمریکا نیز سه نام سوفیا، اِما و الیویا رایج ترین نامهای انتخاب شده برای نوزادان جدید در سال 2016 می باشند.

در کانادا استفاده از اسم های قدرتمند برای دختران رایج تر شده که برای نمونه می توان از:
ادل Adele نام برد که جای آن در جدول 33 مکان بالاتر رفته.

نکته دیگر استفاده بیشتر کانادایی ها از اسامی طبیعـت بـرای نوزادان است که برای نمونه می توان به نامهای زیر اشاره کرد:
Kale, Leaf, Plant, Animal, Forest, Rye, Hawk, Bear استفاده از نام آرورا Aurora برای نوزادان دختر و سیدر Cedar برای پسر نیز امسال بسیار رایج شده.

استفاده از اسامی گلها نظیر Violet ، Dahlia و Blossom برای نوزادان دختر به روال گذشته همچنان بسیار رایج است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19