پربازدید

ویدیو

کووید-19

رایجترین اسامی پسر و دختر در انتاریو

Ethan و Olivia امسال هم مانند سال قبل طرفداران زیادی داشته است

با نزدیک شدن به روزهای آخر سال، دولت انتاریو اسامی رایج برای کودکان پسر در سال جاری را به شرح زیر اعلام کرد…

– ایتن Ethan
– لیام Liam
– جکوب (یعقوب) Jacob
– لوکاس Lucas
– نوا (نوح) Noah
اسامی رایج برای نوزادان دختر
– اولیویا Olivia
– اما Emma
– ایزابلا Esabella
– سوفیا Sophia
– اوا Avaبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19