پربازدید

ویدیو

کووید-19

راهنمای جدید قرنطینه شدن در انتاریو برای افراد واکسینه شده و واکسینه نشده

راهنمای قرنطینه شدن در انتاریو تغییر کرد و اصلاحات تازه ای در آن به عمل آمد.

طبق راهنمای جدید، آن دسته از شهروندان انتاریو که هر دو دوز واکسن را زده اند، در صورت تماس نزدیک با کسی که پاسخ تست او مثبت بوده، مجبور نیستند خود را قرنطینه کنند مگر آنکه عوارضی نشان دهند و یا مسئولان پزشکی به آنها چنین توصیه کنند.

شهروندانی که هر دو دوز واکسن را زده اند در صورتی که تست بدهند و پاسخ تستشان منفی باشد، حتی می توانند، در صورتی که عوارضشان بعد از  یک روز شروع به بهبود کند، به مدرسه بازگردند (در صورت مشکل گوارشی بعد از دو روز.)

اما آن دسته از شهروندان که واکسن نزده باشند در صورت تماس نزدیک با افرادی که جواب تستشان مثبت بوده، باید خود را ۱۰ روز قرنطینه کنند و ۷ روز بعد از شروع قرنطینه تست کرونا بدهند. اعضای خانواده این افراد نیز باید از همین دستورالعمل پیروی کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152362بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19