پربازدید

ویدیو

کووید-19

راهنمای جدید خرید کاندو در انتاریو

دولت انتاریو راهنمای جدیدی را برای خریداران کاندوهای مسکونی در این استان تهیه کرده. کلیه سازندگان کاندومینیوم مسکونی در انتاریو از اول ژانویه 2021 باید نسخه ای از این راهنما را در اختیار خریداران بگذارند.

نام این راهنما به قرار زیر است:

Residential Condominium Buyer Guide

این راهنما شامل آخرین اطلاعات درباره جنبه های مختلف مالکیت کاندو است که برخی از آنها عبارتند از:

  • پروسه خرید کاندو
  • چگونگی اسباب کشی به واحدهای کاندومینیوم مسکونی غیر نوساز
  • نحوه زندگی در ساختمانهای کاندومینیومی و مدیریت آن
  • منابع مفید برای حل مسائلی که پیش میاید.

این راهنما توسط نهاد مسئول دولت انتاریو در امور کاندومینیوم Condominium Authority of Ontario یا CAO تدوین شده و به تائید وزارت خدمات دولتی و مصرفی رسیده.

در انتاریو نزدیک 900 هزار واحد کاندومینیوم و 11 هزار کوپوریشن کاندومینیوم وجود دارد.

طبق سرشماری سال 2016، نزدیک به 13 درصد خانواده های انتاریو در کاندومینیوم زندگی می کنند.

به گفته کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا CMHC در حال حاضر 55 درصد از واحدهای در دست ساخت در انتاریو از نوع کاندومینیوم هستند. اطلاعات بیشتر:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=137860بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19