پربازید

ویدیو

کووید-19

راننده 16 ساله در منطقه وان موجب مرگ پسربچه چهارساله شد

پسر شانزده ساله ای که پشت فرمان اتومبیل نشسته بود کنترل اتومبیل از دستش خارج شد و از جاده منحرف شد که نتیجه اش در نهایت مرگ یک پسربچه  چهارساله و جراحت شدید خواهر ده ساله او بود.

این خواهر و برادر خردسال روز یکشنبه بیرون خانه شان مشغول صحبت با همسایه بودند که اتومبیلی از مسیر خارج شد و به آنها زد. حادثه در منطقه وان روی داد.

پلیس روز دوشنبه اعلام کرد که پسر چهارساله به علت شدت جراحات جانش را از دست داد. خواهر ده ساله او همچنان در شرایط حساس در بیمارستان به سر می برد.

پلیس روز یکشنبه اتهامات راننده 16 ساله را به شرح زیر اصلاح کرد: رانندگی خطرناک منجر به مرگ، و قصور کریمینال منجر به مرگ .

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19