پربازدید

ویدیو

کووید-19

دو کودک را بیمار وخیم جا زدند و 650 هزار دلار کلاهبرداری کردند

حتما دیده یا  شنیده اید که برخی با شیادی به ظاهر گدا و بیمار و معلول در می آیند تا دل مردم را به رحم آورده و پول گدایی کنند، ولی کمتر دیده شده  زوجی بتوانند با این روش 650 هزار دلار کلاه برداری کنند.

 زوجی در اوشاوا در غرب تورنتو متهم شدند که با استفاده از دو کودک تحت سرپرستی خود و بیمار نشان دادن آنها 650 هزار دلار از اعضای کلیسا کلاهبرداری کرده اند.

پلیس منطقه دورهام می گوید این زوج کاری می کردند که مردم تصور کنند این دو کودک دچار مشکلات جدی پزشکی هستند که درمانشان بسیار پر هزینه است و برای تامین این هزینه ها به کمک احتیاج دارند.

گزارش پلیس حاکی است که این زوج سرپرست دو کودک بوده اند و نه پدر مادر اصلی آنها. آنها روپوش مخصوص بیمارستان را به تن یکی از کودکان کرده و سر او را باندپیچی کرده و سپس به دستش لوله مخصوص اتصال سرنگ I – V  وصل کرده بودند تا اهالی کلیسا را متقاعد کنند که بیماری این کودکان بسیار جدی است.

به گفته پلیس، دریکی دو روز گذشته بر تعداد شاکیانی که فریب شیادی این زوج را خورده اند اضافه شده به طوری که تا روز سه شنبه در مجموع 35 فقره اتهام به این زوج وارد شده.

اشاوا شهری است صنعتی در نیم ساعتی شرق تورنتو با ۱۷۰ هزار جمعیت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19