پربازید

ویدیو

کووید-19

دو نقطه از تورنتو که بیشترین جریمه های سرعت در آن صادر می شود

دوربین های مخصوص کنترل سرعت در تورنتو در دو ماه جولای و آگوست ۳۶۷۰۰  برگه جریمه صادر کردند

بیش از ۱۲۰۰ نفر از رانندگان متخلف در ماه جولای دو بار یا بیشتر تیکت سرعت گرفته اند. در ماه آگوست نیز ۷۶۴ راننده دو بار یا بیشتر تیکت گرفته اند.

کدام نقاط؟

در ماه جولای، بیشترین برگه جریمه سرعت در نزدیکی تقاطع خیابانهای ویکتوریا پارک و تیاگو صادر شده (۲۶۴۵ تیکت) که برابر با ۱۴  درصد کل برگه های جریمه در این ماه است.

در ماه آگوست نیز بیشترین برگه های جریمه سرعت (۲۶۷۳ برگه) در جنوب تقاطع Greenwood Blvd. و Glebeholme Ave. صادر شده.

یکی از رانندگان ۹ بار در مکان نخست برگه جریمه گرفته و شخص دیگری نیز ۹ بار در مکان دوم برگه جریمه گرفته.

سی و سه راننده به خاطر سرعت ۵۰ کیلومتر یا بیشتر بالای سرعت مجاز برگه جریمه گرفته اند.

در مجموع پنجاه دوربین مخصوص کنترل سرعت در خیابانهای تورنتو نصب است که محل آنها هر چند ماه یکبار تغییر می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19