پربازدید

ویدیو

کووید-19

دو دختر کانادایی فقط چند صد متر تا ریزش پل ایتالیا فاصله داشتند

دو دانشجوی کانادایی فقط چند دقیقه با فاجعه فروریزی پل در ایتالیا فاصله داشتند. 

اسامی این دو دختر دانشجو Tamar Bresge & Melissa Light است. تامار و ملیسیا ماجرا را برای کندین پرس چنین تعریف کرده اند: 

قطاری که تامار و ملیسا سرنشین آن بودند در ایستگاهی در خارج شهر جنوا توقف می کند. آنها اول فکر می کنند که این هم یکی از همان توقف های معمولـی است که موجب تاخیر می شوند. اما با شنیدن آژیر اتومبیل های امداد، متوجه غیرمعمولی بودن اوضاع می شوند. به زودی آنها و بقیه مسافران باخبر می شوند که چند صد متر جلوتر، پلی که خطوط قطار از آن رد می شوند، ریزش کرده است! 

خبرهای اولیه حاکی از مرگ حداقل 35 نفر در این حادثه است. چندین نفر دیگر هم تا بعدازظهر روز سه شنبه هنوز ناپدید به حساب می آمدند. ریزش پل با وقوع طوفان شدید و ناگهانی همزمان بود. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19