پربازدید

ویدیوکووید-19

دو جریمه 150 دلاری جدید در تورنتو

* مسدود کردن مسیر ویژه دوچرخه ها (جدید)
* پارک کردن در حاشیه خیابان در ساعات پر تردد (این جریمه قبلاً 60 دلار بود)…

شورای شهر تورنتو طرحی را تصویب کرد که جریمه راهبندان در ساعات شلوغ و نیز مسدود کردن مسیر ویژه دوچرخه ها را تشدید کرد.

از ساعت 6 صبح تا 10 صبح و نیز از ساعت 3 تا 7 بعدازظهر ساعات شلوغ Rush Hour هستند و توقف اتومبیل در خیابانها از 60 دلار به 150 دلار افزایش یافت. توقف اتومبیل در مسیر ویژه دوچرخه (که معمولا سمت راست خیابان به آن اختصاص دارد) نیز جریمه جدیدی با نرخ 150 دلار است.
جریمه های جدید با تصویب دادگاه انتاریو اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19