پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

دوگانه انتاریو : کاهش مرگها و کاهش واکسیناسیون

گوش شیطان کر ارقام روزانه ابتلا به کووید  و تعداد مرگها در انتاریو از چندین روز پیش رو به کاهش است.

در انتاریو در 24 ساعت گذشته 1969 بیمار جدید و 36 مرگ جدید گزارش شد. تعداد مرگهای جدید در هفته گذشته به طور متوسط بالای 50 نفر در روز بود.

تعداد ابتلاها در شهر تورنتو همچنان بالاست ولی در منطقه یورک کاهش یافته.

جدیدترین ارقام انتاریو

  • تعداد ابتلاهای جدید: 1969 نفر
  • جمع ابتلاها تا کنون: 270.180 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 36 نفر
  • جمع مرگها تاکنون: 6224 نفر
  • تعداد تستهای انجام شده جدید: 30.400 تست
  • تعداد واکسن تزریق شده در روز یکشنبه : 2256 دوز
  • جمع واکسنهای تزریق شده تا کنون: 341.900 دوز

کلیه مسافرانی که از روز دوشنبه وارد فرودگاه بین المللی تورنتو می شوند باید تست بدهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139207بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19