پربازدید

ویدیوکووید-19

دولت لیبرال ده درصد از حمایت مردم را از دست داد: به علت رسوایی بر سر بنیاد خیریه

به دنبال افتضاح قرارداد دولت با بنیاد خیریه WE، رضایت کانادایی ها از دولت جاستین ترودو ده درصد و رضایتشان از شخص  ترودو پنج درصد کاهش یافته.

نظرسنجی Abacus می گوید  در سطح کشور میزان حمایت کانادایی ها از لیبرالها اکنون 36 درصد و از محافظه کاران 31 درصد است. در اواخر ماه جون 40 درصد کانادایی ها از لیبرالها حمایت می کردند ( جدول یک) .

یکی از سوالاتی که از کانادایی ها پرسیده شد این بود که اگر انتخابات همین امروز انجام شود به کدام حزب رای خواهند داد. نتیجه چنین بود:

– 36 درصد به لیبرالها

– 31 درصد به محافظه کاران

– 16 درصد به نیودموکراتها

– 7 درصد به سبزها

– 7 درصد به بلاک کبه کوا

بعضی از نتایج کلی نظر سنجی

میزان حمایت از لیبرالها در سراسر کشور کاهش یافته. لیبرالها اکنون در اونتاریو هفت درصد و در کبک چهار درصد از محافظه کاران جلو هستند. در بریتیش کلمبیامیزان حمایت از لیبرالها با نیودموکراتها برابر است.

در مورد مشخص جاستین ترودو اکنون 42 درصد کانادایی ها نظرشان مثبت و 36 درصد نظرشان منفی است که این گویای پنج درصد کاهش حمایت در یکماه گذشته است.

افتضاح بنیاد خیریه WE

 دو هفته قبل زمانی که برنامه توزیع 900 میلیون دلار کمک دولت به دانشجویان شروع شد ناگهان معلوم شد که کار توزیع این کمک به عهده بنیاد خیریه WE گذاشته شده. این قضیه بالا گرفت و اعتراضات گسترده سبب شد که قرارداد دولت با بنیاد WE فسخ شود و کار توزیع کمکها ( گرنت های دانشجویی ) را خود دولت به عهده بگیرد.

نکته اصلی اینجاست که جاستین ترودو نخست وزیر و اعضای خانواده او از سالها قبل روابط و همکاریهای نزدیکی با بنیاد مذکور داشته اند. در همین رابطه هفته گذشته اعلام شد که مارگرت ترودو مادر جاستین ترودو در چهارسال گذشته دویست و پنجاه هزار دلار بابت انجام بیست و چند سخنرانی از این بنیاد حق الزحمه دریافت کرده.

این قضیه سبب شد جاستین ترودو به خاطر اینکه در واگذاری این قرارداد به خیریه مذکور خود را کنار نکشیده بود چندین بار معذرت خواهی کند. با این حال کوزه شکسته و روغن بر زمین ریخته شده بود. آثار منفی این قضیه بر میزان حمایت مردم از لیببرالها در این نظرسنجی به خوبی آشکار شده است.

نظر مردم

در یکی از سئوالات از مردم پرسیده شده که واگذاری قرارداد به بنیاد WE را  آیا نشانه بی توجهی و غفلت دولت می دانند و یا تصمیمی برای  تشویق دوستان و حامیان؟

در پاسخ، پنجاه و سه درصد واگذاری این قرارداد را نشانه تشویق دوستان و حامیان دانسته اند تا بی توجهی و غفلت (جدول دو).

در میان افراد طرفدار حزب لیبرال نیز سی و یک درصد واگذاری این قرارداد را نشانه تشویق و پاداش دادن به دوستان و حامیان دانسته اند.

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19