پربازدید

ویدیوکووید-19

دولت انتاریو 8 ساختمان خود را می فروشد

دولت انتاریو قصد دارد هشت ساختمان متعلق به خود را به بخش خصوصی فروخته و به مالک جدید، اجاره پرداخت کند. این تصمیم به دولت امکان می دهد که سرمایه خود را از املاک به  بهداشت-درمان و آموزش سوق دهد.
نگهداری ساختمان ها توسط بخش خصوصی می تواند کارآمدتر باشد.

واگذاری مالکیت ساختمان ها به بخش خصوصی می تواند 500 میلیون دلار درآمد برای دولت داشته باشد و در 25 تا 30 سال آینده نیز 300 میلیون دلار صرفه جویی به همراه داشته باشد.

دولت انتاریو در حال حاضر 7.7 میلیون فوت مربع دفتر در تورنتو، در بیش از 100 ساختمان را در تصرف خود دارد. تصمیم دیگر دولت، کم کردن دفاتر خود در شهر گران قیمت تورنتو است.     

منبع: Ontario News Room

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19