پربازدید

ویدیو

کووید-19

دولت آمریکا ۵ میلیارد دلار برای خرید ده میلیون نسخه قرص فایزر برای درمان ده میلیون نفر کنار گذاشت

در صورت تأیید قرص کرونا از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، دولت این کشور با پرداخت ۵.۲۹ میلیارد دلار آمریکا ده میلیون نسخه از این قرصها را برای درمان ده میلیون نفر می خرد.

فایزر سه شنبه گذشته از دولت آمریکا خواست که این قرص را برای استفاده در موارد اضطراری تأیید کند. فایزر می گوید استفاده از این قرص ریسک بستری شدن در بیمارستان و مرگ بیماران مبتلا به کرونا را کاهش می دهد.

فایزر می گوید این قرص ۸۹ درصد از میزان بستری شدن و مرگ بزرگسالان پر ریسک که به کرونا دچار شوند می کاهد؛ مشروط به آنکه استفاده از آن در ابتدای بیماری شروع شود.

قرص دیگری هم به همین منظور از سوی کمپانی داروسازی مِرک Merck تهیه شده که سازمان غذا و دارو درحال بررسی آن است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158638بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19