پربازدید

ویدیو

کووید-19

دود آتش سوزیهای شمال انتاریو به تورنتو رسید

صبح سه شنبه آسمان جنوب انتاریو با مه آغشته به دود پوشیده شده بود.

دود ناشی از آتش سوزیهای متعدد در جنگلهای شمال انتاریو به تورنتو و اتاوا رسید به طوری که سازمان محیط زیست برای ساکنان جنوب انتاریو اطلاعیه ویژه صادر کرد تا از کیفیت بد هوا مطلع شده و مراقب سلامت خود و اطرافیان آسیب پذیرشان باشند. علت کیفیت نامطلوب هوا دود آتش سوزیهای جنگلی شمال انتاریو است. هوای آلوده به دود تا تورنتو، اتاوا و بخشهایی از جنوب کبک گسترش یافت.

سازمان محیط زیست هشدار داد که دود سبب پائین آمدن کیفیت هوا شده و قدرت دید رانندگان را کاهش داده. در این اطلاعیه هشدار داده شده که آلودگی هوا ممکن است بسیار زیاد شود.

روز دوشنبه برای شهر مونترال نیز هشدار ”مه دود“ صادر شد. ورود جبهه هوای خنک کمک خواهد کرد که کیفیت هوا از روز سه شنبه به تدریج بهتر شود.

در این یکی دو روز اگر سرفه ها بیشتر شود یا دچار سردرد یا خارش گلو شدید زیاد تعجب نکنید ؛علت آن آتش سوزیهای جنگلی شمال انتاریو است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19