پربازدید

ویدیوکووید-19

دهها هزار تلفن و ایمیل از کانادایی‌های خارج از کشور

کانادایی‌های خارج از کشور بی‌صبرانه منتظرند تا دولت کانادا آنها را به کشور بازگرداند.

فرانسوا فیلیپ شامپین وزیرخارجه کانادا  دوشنبه ۲۳ مارچ گفت فقط در ۴۸ ساعت گذشته وزارت خارجه بیش از ۱۰ هزار تلفن و ۱۴ هزار ایمیل از کانادایی‌های خارج کشور دریافت کرده.

اما برای دولت کانادا ممکن نیست همه آنها را به کشور برگرداند.

فرانسوا شامپین گفت موانع زیادی وجود دارد مانند بسته بودن فرودگاهها و اسمان  کشورها ، بسته شدن مرزها و برقرارشدن حکومت نظامی در بعضی کشورها.

با این وجود برای این هفته قرار است چندهزار کانادایی با چندین پرواز از کشورهایی نظیر پرو به کشور بازگرداننده شوند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19