پربازید

ویدیو

کووید-19

دهها مرگ ناگهانی در مترو ونکوور؛ علت اصلی گرمای هوا بود

ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد.

اظهارات سخنگوی پلیس آر سی ام پی در بریتیش کلمبیا انسان را یاد شعر معروف سعدی می اندازد که گفت:”ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد    خوش نگر جانم که او با خود چه برد.“

مایک کالانژ سخنگوی پلیس آر سی ام پی گفت پلیس مترو ونکوور روز دوشنبه در فاصله 24 ساعت 25 خبر مرگ ناگهانی (sudden death) دریافت کرده.

اگرچه پلیس مشغول تحقیق درمورد علت این مرگهاست ولی دو  نکته مسلم است: بسیاری از افرادی که ناگهان در گذشته اند سالمند بوده اند و گرمای هوا در بریتیش کلمبیا در روز دوشنبه رکورد شکسته.

پلیس آر سی ام پی معتقد است که جبهه هوای داغ که در چند روز گذشته بریتیش کلمبیا را فرا گرفت در مرگ ناگهانی این اشخاص دخیل بوده.

روز دوشنبه درجه حرارت هوا در ونکوور در حدود 32 درجه سانتیگراد بود ولی شرجی هوا سبب شده بود که این گرما در نقاطی که از دریا دور بودند نزدیک 40 درجه سانتیگراد احساس شود.

مایک کالانژ سخنگوی پلیس روز سه شنبه در کنفرانس خبری از ساکنان مترو ونکوور درخواست کرد که در این ایام داغ از احوال همسایگان و اقوام خود خبر بگیرند.

او گفت که این هوای داغ برای افراد آسیب پذیر و بخصوص سالمندان خطرناک است و می تواند مرگبار باشد. پلیس ونکوور از مردم خواست فقط در موارد اضطراری با شماره 911 تماس بگیرند زیرا نیروهای پلیس به شدت مشغول پاسخگویی به مرگهای ناگهانی ناشی از هوای داغ هستند.

پلیس ونکوور در اطلاعیه خبری خود گفت:”ونکوور هرگز چنین گرمایی را در گذشته تجربه نکرده بود و متاسفانه دهها نفر به علت این گرما با مرگ مواجه می شوند. افسران ما باید به موارد زیادی رسیدگی کنند. البته ما هرکاری بتوانیم برای حفظ ایمنی مردم انجام می دهیم.“

پلیس ونکوور گفت از هنگام  ورود جبهه هوای گرم تا بعد از ظهر سه شنبه به  محل بیش از 65 مرگ ناگهانی فراخوانده شده که اغلب این مرگها ناشی از گرمای هوا بوده اند.

در روز های عادی پلیس ونکوور تنها با سه یا چهار مرگ ناگهانی مواجه می شود.

خانم لیزا لاپوینته رئیس پزشک قانونی بریتیش کلمبیا نیز گفت اداره او در شرایط نرمال با 130 مرگ در یک دوره چهار روزه رو به رو می شود ولی از روز جمعه گذشته تا ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه حداقل 233 مرگ گزارش شده .

سازمان محیط زیست کانادا جبهه هوای گرم اخیر را  در بریتیش کلمبیا  ”خطرناک، و بی سابقه“ توصیف کرد.

تازه ترین خبر ها حاکی است که درجه حرارت هوا در دهکده لیتون روز سه شنبه به 47.9 درجه سانتیگراد رسید که در تاریخ کانادا بیسابقه است. روز دوشنبه  گرمای هوا در دهکده لیتون 46.7 درجه سانتگیراد گزارش شده بود.

گرمای هوا در روز دوشنبه 103 رکورد گرما را در استانهای بریتیش کلمبیا، آلبرتا و قلمروهای یوکان  و شمال غربی شکست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19