پربازدید

ویدیو

کووید-19

دفتر رادیویی هائیتی های مونترال به آتش کشیده شد

دفتر رادیویی کامیونیتی هائیتی های مونترال به آتش کشیده شد.
حادثه بامداد دوشنبه دوم جولای رخ داد و پلیس در حال تحقیق است.

به گفته ماموران آتش نشانی مونترال، آتش در دو نقطه مختلف در دو طبقه از دفتر ایستگاه رادیویی CPAM 1610 و در حوالی ساعت 4 بامداد به راه انداخته شد. وقتی ماموران امداد به محل رسیدند متوجه شدند که یکی از پنجره های ساختمان شکسته است.
کسی در این حادثه صدمه ندید و میزان خسارت هم دقیقاً مشخص نشده است.

این ایستگاه رادیویی بسیار محبوب است و برنامه های خود را به زبان فرانسه برای کامیونیتی های هائیتی و آفریقایی مونترال پخش می کند.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canadaبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19