پربازدید

ویدیو

کووید-19

دفتر داگ فورد: چهل هزار واحد مسکونی جدید در اطراف ساب وی ریچموندهیل می سازیم

دولت انتاریو اعلام کرد ۴۰ هزار واحد مسکونی جدید در اطراف خط ساب وی شمال یانگ در منطقه یورک احداث می کند.

این خط جدید، امتداد خط ساب وی یانگ – فینچ است که قرار است از فینچ تا ریچموندهیل امتداد یابد و خط ساب وی یانگ نورت نامگذاری شده.

بنابراین گزارش احداث این واحدها علاوه بر کاستن از گره های ترافیکی این منطقه، نزدیک به ۱۹ هزار شغل جدید ایجاد می کند.

دولت انتاریو همچنین قول داده که ایستگاه دیگری در تقاطع یانگ و رویال اورچارد بر تعداد ایستگاههای این خط اضافه کند تا دسترسی تعداد بیشتری از سکنه تورن هیل، مارکام و منطقه یورک به این خط ممکن و آسان شود.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو در این رابطه گفته است: “بعد از سالها بی عملی  دولتهای قبلی، دولت ما به ساخت خطوط ساب وی و مسکن بله می گوید. دیگران هر دلیلی پیدا می کردند که پاسخ  نه  بدهند اما ما بله می گوئیم.”  

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=163239بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19