پربازدید

ویدیوکووید-19

دعوا و تیراندازی بر سر استفاده از تاکسی در غرب تورنتو

خیابان فینچ غربی شاهد درگیری دو گروه بر سر سوار شدن به یک تاکسی بود.

حادثه در نزدیکی خیابان کیل Keel در بامداد دوشنبه 16 اپریل پس از پایان یک مهمانی رخ داد. پلیس می گوید در این نزاع که منجر به تیراندازی شد یک مرد 34 ساله مجروح گردید. پلیس در حال بررسی ماجرا می باشد و مظنونی را تا هنگام مخابره خبر شناسایی نکرده است.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19