پربازدید

ویدیو

کووید-19

دعوای 30 نفر از جوانان در پارک پیتربورو

روز شنبه 11 آگوست در پارک Del Crary در پیتربوروی انتاریو چه اتفاق افتاد که حدود 30 نوجوان و جوان به جنگ یکدیگر رفتند؟

کارآگاهان پلیس می گویند در این حادثه دو گروه به منازعه با هم پرداختند که حدود 20 تا 30 نوجوان و جوان را شامل می شدند.

پیتر بورو Peterborough در 125 کیلومتری شمال شرقی تورنتو واقع است و جمعیت آن بالغ بر 82 هزار نفر است.

کارآگاهان پلیس می گویند شاهدی ندارند که نشان دهد این مرافعه نژادپرستانه بوده اما یکی از افراد حاضر در محل «عبارات توهین آمیز و نژادپرستانه» به کار برده که به همین خاطر فعلا این حادثه از نوع hate-bias طبقه بندی می شود: این عنوان به مواردی گفته می شود که اظهارات تبعیض آمیز و متعصبانه و توهین علیه گروه دیگر به کار برده شود.

ویدیو این نزاع را از اینجا ببینید.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19