پربازدید

ویدیو

کووید-19

دست درازی های جنسی یک روانپزشک و معذرت خواهی دانشگاه وسترن انتاریو

وقتی کالج پزشکان و جراحان انتاریو دریافت که این روانپزشک بیماران خود را مورد دست درازی جنسی قرار داده لایسنس او را باطل کرد. دانشگاه وسترن انتاریو هم چون این فرد دو دهه قبل در استخدامش بوده، معذرت خواهی کرد.

استانلی دوبرولسکی روانپزشکی است که در حال طی کردن محکومیت زندان خود است. ولی به جرم دست درازی های متعدد جنسی به چهارسال زندان محکوم شده است.

این دست درازی ها بعد از سال 1995 و به هنگام کار در مطب خصوصی وی صورت گرفته است.

در سال 2014 دادگاه انتاریو او را برای 16 مورد دست درازی جنسی، 12 مورد تخطی از دستور دادگاه و جرم های دیگر محکوم شناخت.

اما این فرد بین سالهای 1985 تا 1994 در بخش ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان دانشگاه وسترن انتاریو نیز کار می کرده. و به همین خاطر نگرانی هایی در این دانشگاه نسبت به رفتاری که این روانپزشک در آن دوران با دانشجویان دختر داشته برانگیخته شده است.

درست به همین دلیل است که دانشگاه وسترن روز دوشنبه 14 مارچ 2016 بیانیه ای صادر کرد که در آن به خاطر سهم احتمالی این دانشگاه در رابطه با «درد و رنجی» که بر آن دسته از دانشجویان وارد آمده، عذرخواهی کرده است. دانشگاه وسترن اخیرا اطلاعاتی درباره سوء رفتارها با سه تن از دانشجویان سابق خود دریافت کرده است.

دکتر امیت چاکمه پرزیدنت دانشگاه وسترن انتاریودر این بیانیه می گوید: «دکتر دوبرولسکی از موقعیت و اعتماد به خود سوءاستفاده کرده تا بعضی از زنان جوانی که تحت مراقبتش بوده اند را مورد دست درازی جنسی قرار دهد.»

برخی از اطلاعات مرتبط با سوء رفتار جنسی این روانپزشک با دانشجویان سابق، در برنامه تلویزیون سی بی سی به نام Fifth Estate برملا گردید. در سال 2015، کالج پزشکان و جراحان انتاریو لایسنس این روانپزشک را باطل کرد.

Western University apologizes to sexual abuse victims of Dr. Dobrowolski

Between 1985 and 1994, psychiatrist Stanley Dobrowolski worked at Western’s Student Health Services providing counselling to students who turned to him for help in dealing with mental health issues. Dr. Dobrowolski used his position of power and trust to manipulate and sexually abuse some of the young women in his care.

We apologize for the trauma and pain his victims endured as a result of Dr. Dobrowolski’s conduct while at Western, and we apologize for any role that Western may have played in contributing to that trauma and pain. We also wish to apologize to any staff members who were affected by his behaviour. We continue to investigate the circumstances surrounding Dr. Dobrowolski’s tenure at Western in order to ensure, as best as possible, that such a situation could not occur today.

Western’s senior administration and I know that an apology cannot undo what happened to young women who trusted a psychiatrist working in Western’s Student Health Services who, in turn, violated that trust. We do hope they can take some comfort knowing Western recognizes the harm that was caused and that the University is committed to ensuring the safety of our campus community, and, in particular, our students.

We strive to ensure those delivering health and counselling services to students and staff uphold the highest professional standards, as well as honour the University’s values around ensuring a safe and respectful environment in which to learn and work.

In the 22 years that have passed since Dr. Dobrowolski left Western’s employment, procedures and processes on how best to prevent and respond to sexual violence have continued to evolve. We encourage individuals to review some of the actions and commitments Western has implemented to date.

Sincerely,
Amit Chakma
President & Vice-Chancellor
Western Universityبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19